Copyright by KancelariaMF Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

ul. Obwodowa 31 A/ D10a, 84-240 Reda   

  +48 799 176 038

  kancelariamf.pomorskie@gmail.com

 

 

  Kontakt  

  Jestem tutaj  

Kancelaria świadczy usługi doradcze na wszystkich etapach postępowania w sprawie. Świadczę pomoc w sprawach karnych oraz szeroko rozumianych sprawach cywilnych, rodzinnych, odszkodowawczych.

Swoją pracą gwarantuje klientowi poczucie dyskrecji, bezpieczeństwa oraz najwyższą jakość w dbałości o jego interesy. Wszelkie powierzone mi przez Klienta informacje chronione są tajemnicą adwokacką.

  O mnie  

KancelariaMF Adwokat Marta Fundowicz logo, adwokat reda, prawnik reda

Polityka Prywatności

             Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Fundowicz (zwana dalej: KancelariaMF) szanuje Państwa prywatność, dlatego podejmuje wszelkie stosowne działania w celu ochrony Państwa danych przekazanych KancelariiMF podczas korzystania ze strony internetowej KancelariiMF (zwana dalej: Strona).

 

       Polityka Prywatności KanceariiMF obejmuje informacje dotyczące zakresu przetwarzanych danych otrzymanych przez KancelarięMF za pośrednictwem Strony, dotyczy to również formularza kontaktowego, sposobu i celu ich przetwarzania oraz udostępniania przez KancelarięMF, oraz tzw. politykę cookies.

 

I. Administrator danych

   

Administratorem danych osobowych jest Marta Fundowicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KancelariaMF Adwokat Marta Fundowicz, w Redzie, ul. Obwodowa 31A/D10a.

 

II. Zakres przetwarzania danych

 

Strona pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:

  • gromadzenie logów, czyli tzw. plików dziennika przez operatora hostingowego (webwavecms.com) – gdy Użytkownik odwiedza Stronę dochodzi do automatycznego logowania w warstwie serwerowej niektórych informacji, dotyczących korzystania ze Strony przez jego Użytkowników. Informacje takie mogą w szczególności zawierać zawierać: adres IP, typ przeglądarki, dostawcę Internetu, znak daty i czasu, liczbę kliknięć, strony, z których nastąpiło wejście i na które nastąpiło wyjście z witryny (w przypadku zastosowania realizacji tych czynności za pomocą odnośników) oraz rodzaj platformy sprzętowej. Dane te zbierane są celem: analizy i zarządzania Stroną, zbiorczego śledzenia ruchu Użytkowników na Stronie i gromadzenia zbiorczych danych statystycznych. Żadna informacja zgromadzona w plikach dziennika nie będzie w żaden sposób łączona z danymi osobowymi Użytkowników Strony.

  • dobrowolnie informacje wprowadzane przez Użytkowników w formularzach kontaktowych – KancelariaMF przetwarza dane powierzone dobrowolnie przez Państwa wyłącznie w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie, czyli głównie celem skontaktowania się z Państwem oraz wykonania zamówionej usługi. Przetwarzanie danych podanych przez Państwa następuje na Państwa wyraźną prośbę i za Państwa zgodą. Następuje ono na podstawie zgłoszenia wysłanego przez formularz kontaktowy zamieszczony na Stronie. Zakres przetwarzanych danych obejmuje wyłącznie imię, nazwisko, adres e-mail, temat wiadomości oraz jej treść – informacje swobodnie i dowolnie przez Państwa udzielane i redagowane.

 

II. Dane pochodzące z formularza kontaktowego

 

1. KancelariaMF informuje, iż formularze kontaktowe zamieszczone na Stronie działają jedynie dla realizacji jej własnych usług. Wszelkie inne przesłane przez formularze kontaktowe dane, np. zmierzające do przedstawienia KancelariiMF propozycji handlowych przez inne podmioty, będą niezwłocznie usuwane i KancelariaMF nie będzie na nie odpowiadać.

 

2.  Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Wszelkie informacje w tym zakresie oraz odpowiedzi na inne pytania związane z realizowaną przez KancelarięMF Polityką Prywatności, udzielane są za pośrednictwem adresu email: kancelariamf.pomorskie@gmail.com

 

III. Polityka cookies

 

1. Stosowane przez KancelarięMF pliki cookies są bezpieczne dla Państwa urządzeń. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Państwa i umożliwiają dostosowanie Strony do urządzenia Użytkownika.

 

2. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam aż do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są następnie trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownik.

 

3. Cookies trwałe: są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam aż do momentu ich skasowania przez Państwa. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika. Pliki te służą jedynie do optymalizacji korzystania ze Strony przez Użytkownika poprzez uruchomienie Strony w wybranym przez niego języku. Cookies te są przechowywane przez okres 24 godzin. Cookies trwałe wysyłają również na serwer KancelariiMF informację o ponownych odwiedzinach Strony przez danego Użytkownika.

 

4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze względu na swoją naturę wymagają dostępu plików cookies.

 

5. Mogą Państwo również samodzielnie, w każdym czasie, zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do wykorzystywanego przez Państwa urządzenia. Zmiany tych ustawień mogą Państwo dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w ten sposób, że automatycznie blokowana będzie obsługa plików cookies lub informowani będą Państwo o ich każdorazowym zamieszczeniu na wykorzystywanym urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

 

6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych w wykorzystywanej przeglądarce internetowej funkcji.

 

IV. Udostępnianie danych

 

1. KancelariaMF jest upoważniona do przekazywania innym podmiotom jedynie zbiorczych, anonimowych danych statystycznych, związanych z ruchem na Stronie wyłącznie w celu zarządzania Stroną oraz optymalizacją jej działania. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie na zasadach i w granicach dozwolonych przepisami prawa. Wszelkie dane, które umożliwiałyby identyfikację osoby fizycznej, są w pełni poufne i mogą być udostępniane wyłącznie za jej zgodą.

 

2. Na Administratora danych może zostać nałożony obowiązek udzielenia informacji zebranych przez Stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań i w zakresie wynikającym z takiego żądania.

 

3. KancelariaMF zapewnia bezpieczeństwo wszelkich informacji, które mogą zawierać dane poufne, przekazywanych przez Państwa za pomocą formularzy kontaktowych. Są one bezwzględnie chronione zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony tajemnicy adwokackiej oraz nie są i nie będą w żaden sposób przekazywane innym podmiotom w jakimkolwiek celu.