Copyright by KancelariaMF Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

ul. Obwodowa 31 A/ D10a, 84-240 Reda   

  +48 799 176 038

  kancelariamf.pomorskie@gmail.com

 

 

  Kontakt  

  Jestem tutaj  

Kancelaria świadczy usługi doradcze na wszystkich etapach postępowania w sprawie. Świadczę pomoc w sprawach karnych oraz szeroko rozumianych sprawach cywilnych, rodzinnych, odszkodowawczych.

Swoją pracą gwarantuje klientowi poczucie dyskrecji, bezpieczeństwa oraz najwyższą jakość w dbałości o jego interesy. Wszelkie powierzone mi przez Klienta informacje chronione są tajemnicą adwokacką.

  O mnie  

 

     Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób, które zainteresowane są szybkim sposobem rozwiązywania problemów prawnych KancelariaMF Adwokat Marta Fundowicz przygotowała możliwość skorzystania z porad prawnych nie tylko w kancelarii lub w miejscu ustalonym przez Klienta, ale również przez Internet. Dzięki Poradzie Prawnej On-line bez konieczności umawiania się na wizytę możliwe jest uzyskanie fachowej porady prawnej. Jeżeli sprawa będzie wymagała sporządzenia pisma, zostanie one przygotowane i wysłane mailem lub pocztą pod wskazany adres.

 

      Klientom, którym zależy na skonsultowaniu sprawy podczas spotkania, zapraszam do wypełnienia formularza kontaktowego, celem ustalenia dogodnego terminu spotkania.

 

      

 

Pozdrawiam

 adwokat Marta Fundowicz

 

 • reprezentacja wierzycieli przy egzekucji wyroków sądowych, ugód sądowych oraz aktów notarialnych

 • reprezentacja dłużników

 • powództwa przeciwegzekucyjne

Zakres usług

Sprawy Rodzinne

 

Świadczę pomoc prawną w uzyskaniu rozwodu, alimentów oraz rozwiązaniu problemów dotyczących kontaktów z dzieckiem, czy władzy rodzicielskiej.

Sprawy Odszkodowawcze

 

Pomagam w uzyskaniu odszkodowania, zarówno w trakcie

 postępowania likwidacyjnego przed Ubezpieczycielem jak i na drodze  postępowania sądowego.

Sprawy Karne

 

Udzielam porad prawnych i reprezentuję klientów w sprawach karnych zarówno w roli obrońcy jak i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. 

Odszkodowania

Prawo karne

Prawo cywilne

Prawo rodzinne

Prawo spadkowe

Prawo nieruchomości

Prawo umów

Egzekucja

Zakres działania KancelariMF Adwokat Marta Fundowicz 

 • rozwód bez orzekania o winie stron

 • rozwód z orzekaniem o winie stron

 • sądowy podział majątku byłych    małżonków

 • ustanowienie rozdzielności        majątkowej przed rozwodem

 • pozbawienie władzy rodzicielskiej

 • ograniczenie władzy rodzicielskiej

 • porozumienie rodzicielskie

 • kontakty z dzieckiem (rodzica,    dziadków, rodziny)

 • alimenty

 • reprezentacja w sprawach karnych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego, jak i wykonawczego, podejrzanych, oskarżonego, oskarżyciela posiłkowego, skazanego lub świadka

 • obrona podejrzanych lub oskarżonych o prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem alkoholu lub środków odurzających     
  ( art.178a k.k.) 

 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

 • przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności

 • dozór elektroniczny

 • warunkowe przedterminowe zwolnienie 

 • stwierdzenie nabycia spadku

 • dział spadku

 • odrzucenie spadku

 • zachowek

 • testament

 • wydziedziczenie

 • uznanie za niegodnego dziedziczenia

 • postępowanie odszkodowawcze z tytułu wypadków komunikacyjnych

 • postępowanie likwidacyjne przez ubezpieczycielem

 • wypadki komunikacyjne ( obrażenia ciała, śmierć, koszty leczenia, uszkodzenia pojazdu)

 • zadośćuczynienia po śmierci osób bliskich w wyniku wypadku

 • zasiedzenie nieruchomości

 • zniesienie współwłasności nieruchomości

 • naruszenie posiadania i prawa własności nieruchomości

 • sporządzanie projektów umów

 • analiza projektów umów

 • odstąpienie od umowy oraz związany z tym zwrot należności i naprawienie szkody

 • zwłoka w realizacji umowy

 • reprezentacja w sprawach cywilnych na etapie postępowania sądowego, powodów i pozwanych

 • sprawy o zapłatę

 • spory sąsiedzkie o zaprzestanie naruszeń

 • ubezwłasnowolnienie

 • sporządzanie wezwań, pozwów, wniosków, pism, odwołań, skarg, zażaleń i apelacji

 • pomoc przy wypełnianiu druków, formularzy i wniosków w sprawach sądowych