Copyright by KancelariaMF Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

ul. Obwodowa 31 A/ D10a, 84-240 Reda   

  +48 799 176 038

  kancelariamf.pomorskie@gmail.com

 

 

  Kontakt  

  Jestem tutaj  

Kancelaria świadczy usługi doradcze na wszystkich etapach postępowania w sprawie. Świadczę pomoc w sprawach karnych oraz szeroko rozumianych sprawach cywilnych, rodzinnych, odszkodowawczych.

Swoją pracą gwarantuje klientowi poczucie dyskrecji, bezpieczeństwa oraz najwyższą jakość w dbałości o jego interesy. Wszelkie powierzone mi przez Klienta informacje chronione są tajemnicą adwokacką.

  O mnie  

KancelariaMF Adwokat Marta Fundowicz logo, adwokat reda, prawnik reda

 

     Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób, które zainteresowane są szybkim sposobem rozwiązywania problemów prawnych KancelariaMF Adwokat Marta Fundowicz przygotowała możliwość skorzystania z porad prawnych nie tylko w kancelarii lub w miejscu ustalonym przez Klienta, ale również przez Internet. Dzięki Poradzie Prawnej On-line bez konieczności umawiania się na wizytę możliwe jest uzyskanie fachowej porady prawnej. Jeżeli sprawa będzie wymagała sporządzenia pisma, zostanie one przygotowane i wysłane mailem lub pocztą pod wskazany adres.

 

      Klientom, którym zależy na skonsultowaniu sprawy podczas spotkania, zapraszam do wypełnienia formularza kontaktowego, celem ustalenia dogodnego terminu spotkania.

 

      

 

Pozdrawiam

 adwokat Marta Fundowicz

 

 • reprezentacja wierzycieli przy egzekucji wyroków sądowych, ugód sądowych oraz aktów notarialnych

 • reprezentacja dłużników

 • powództwa przeciwegzekucyjne

Zakres usług

Sprawy Rodzinne

 

Świadczę pomoc prawną w uzyskaniu rozwodu, alimentów oraz rozwiązaniu problemów dotyczących kontaktów z dzieckiem, czy władzy rodzicielskiej.

KancelariaMF Adwokat Marta Fundowicz sprawy rodzinne

Sprawy Odszkodowawcze

 

Pomagam w uzyskaniu odszkodowania, zarówno w trakcie

 postępowania likwidacyjnego przed Ubezpieczycielem jak i na drodze  postępowania sądowego.

KancelariaMF Adwokat Marta Fundowicz sprawy odszkodowawcze

Sprawy Karne

 

Udzielam porad prawnych i reprezentuję klientów w sprawach karnych zarówno w roli obrońcy jak i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. 

KancelariaMF Adwokat Marta Fundowicz sprawy karne

Odszkodowania

KancelariaMF Adwokat Marta Fundowicz odszkodowania

Prawo karne

KancelariaMF Adwokat Marta Fundowicz prawo karne

Prawo cywilne

KancelariaMF Adwokat Marta Fundowicz prawo rodzinne

Prawo rodzinne

KancelariaMF Adwokat Marta Fundowicz prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Prawo nieruchomości

KancelariaMF Adwokat Marta Fundowicz prawo nieruchomości

Prawo umów

Egzekucja

KancelariaMF Adwokat Marta Fundowicz prawo cywilne
KancelariaMF Adwokat Marta Fundowicz prawo umów
KancelariaMF Adwokat Marta Fundowicz egzekucja

Zakres działania KancelariMF Adwokat Marta Fundowicz 

 • rozwód bez orzekania o winie stron

 • rozwód z orzekaniem o winie stron

 • sądowy podział majątku byłych    małżonków

 • ustanowienie rozdzielności        majątkowej przed rozwodem

 • pozbawienie władzy rodzicielskiej

 • ograniczenie władzy rodzicielskiej

 • porozumienie rodzicielskie

 • kontakty z dzieckiem (rodzica,    dziadków, rodziny)

 • alimenty

 • reprezentacja w sprawach karnych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego, jak i wykonawczego, podejrzanych, oskarżonego, oskarżyciela posiłkowego, skazanego lub świadka

 • obrona podejrzanych lub oskarżonych o prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem alkoholu lub środków odurzających     
  ( art.178a k.k.) 

 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

 • przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności

 • dozór elektroniczny

 • warunkowe przedterminowe zwolnienie 

 • stwierdzenie nabycia spadku

 • dział spadku

 • odrzucenie spadku

 • zachowek

 • testament

 • wydziedziczenie

 • uznanie za niegodnego dziedziczenia

 • postępowanie odszkodowawcze z tytułu wypadków komunikacyjnych

 • postępowanie likwidacyjne przez ubezpieczycielem

 • wypadki komunikacyjne ( obrażenia ciała, śmierć, koszty leczenia, uszkodzenia pojazdu)

 • zadośćuczynienia po śmierci osób bliskich w wyniku wypadku

 • zasiedzenie nieruchomości

 • zniesienie współwłasności nieruchomości

 • naruszenie posiadania i prawa własności nieruchomości

 • sporządzanie projektów umów

 • analiza projektów umów

 • odstąpienie od umowy oraz związany z tym zwrot należności i naprawienie szkody

 • zwłoka w realizacji umowy

 • reprezentacja w sprawach cywilnych na etapie postępowania sądowego, powodów i pozwanych

 • sprawy o zapłatę

 • spory sąsiedzkie o zaprzestanie naruszeń

 • ubezwłasnowolnienie

 • sporządzanie wezwań, pozwów, wniosków, pism, odwołań, skarg, zażaleń i apelacji

 • pomoc przy wypełnianiu druków, formularzy i wniosków w sprawach sądowych