Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

08 stycznia 2020
Witam,     W trakcie prowadzenie jednej ze spraw dotyczącej właśnie władzy rodzicielskiej natknęłam się na
09 maja 2018
Co to jest pozew?        Dzisiaj postanowiłam zacząć od tematu, który wydaje się istotny dla
kancelariamf, adwokat, adwokat reda, prawnik reda, pozew, adwokat gdańsk, adwokat reda, adwokat trojmiasto


Zmiana nazwiska dziecka

Nazwisko dziecka

 

    Zgodnie z postanowieniami wynikającymi bezpośrednio z ustawy z 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2017.682 t.j. z dnia 2017.03.29)- „dalej KRiO” dziecko, co do zasady nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga rodziców. Jednakże w przypadku, gdy małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w złożonych przez nich zgodnie oświadczeniach. Mogą oni również wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Są to zasady ogólne wynikające z KRiO. Co jednak w sytuacji, gdy małżonkowie nie złożyli żadnego oświadczenia co do nazwiska dziecka? Na to pytanie odpowiedź również znajduje się w KRiO. W takiej bowiem sytuacji dziecko nosi nazwisko utworzone z nazwiska matki i dołączonego do niego, po myślniku, nazwiska ojca.

 

Kiedy dziecko zmienia nazwisko?

 

     Zmiana nazwiska dziecka może w szczególności wystąpić w wyniku rozwodu czy też zawarcia nowego związku małżeńskiego przez jednego z rodziców. Procedura dokonania takiej zmiany zależy od dwóch okoliczności. Po pierwsze zależny od sposobu nadania nazwiska dziecku oraz, po drugie od zakresu władzy rodzicielskiej przysługującej rodzicom.

 

     Zasady zmiany imienia i nazwiska osoby, w tym również dziecka określa ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1414 z późn. zm.) Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy każda zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa. Taka zmiana nazwiska dotyczy także dzieci przysposobionych. Każda inna wola zmiany nazwiska dziecka wyrażona przez jedno z rodziców, co do zasady wymaga zgody drugiego z nich. Zawsze należy również pamiętać, że gdy dziecko ukończyło lat 13, do zmiany nazwiska potrzebna jest zgoda tego dziecka.

 

 

Zmiana nazwiska dziecka na nazwisko ojczyma

 

     Zgodnie z art. 90 § 1 KRiO jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed konsulem zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko. Do takiej zmiany nazwiska dziecka, po ukończeniu przez nie 13 lat, konieczna jest jego zgoda. Omawiana zasada odnosi się w równym stopniu również do ojca dziecka, który zawarł nowy związek małżeński z inną kobietą.

 

     Jednakże pamiętać należy, że są sytuacje, gdy możliwość nadania dziecku imienia ojczyma jest wyłączona. Dotyczy to sytuacji, gdy dziecko nosi nazwisko drugiego rodzica albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwisk obojga rodziców. Nie ma w takiej sytuacji znaczenia, czy ojcu dziecka przysługuje władza rodzicielska czy też nie. Ustawodawca zdecydował się przyznać w tym wypadku priorytet pochodzeniu biologicznemu dziecka co do jego nazwiska.

 

Zmiana nazwiska dziecka bez zgody drugiego z rodziców

 

     Oświadczenie o zgodzie na zmianę nazwiska przez dziecko drugiego z rodziców nie jest wymagane w przypadku braku pełnej zdolności do czynności prawnych tego rodzica, pozbawienia go władzy rodzicielskiej lub jego zgonu.

 

Zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie rodziców

       Sam fakt rozwodu rodziców nie ma żadnego wpływu na nazwisko dziecka.

Zgoda na zmianę nazwiska

     Wyrażenie zgody na zmianę nazwiska przez dziecka, zarówno przez samo dziecko jak i rodziców, powinno być dokonane w drodze oświadczenia złożonego osobiście przed kierownikiem urzędu stany cywilnego albo jego zastępcą lub pisemnie z podpisem notarialnie poświadczonym. W przypadku zamieszkiwania za granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgoda ta może zostać wyrażona za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 

    Decyzja w zakresie zezwolenia na zmian nazwiska dziecka należy do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego. O jego właściwości decyduje natomiast miejsce stałego pobytu rodzica wnioskującego o zmianę nazwiska dziecka.

 

       Istotne jest to, że zmiana nazwiska dziecka następuje na wniosek. W związku z czym niezbędne jest zgromadzenie odpowiednich dokumentów, które potwierdzą zasadność tego żądania. Jako przykłady wskazać tutaj należy m.in.: odpis zupełny aktu urodzenia oraz aktu małżeństwa.

Brak zgody rodzica na zmianę nazwiska dziecka

     Gdy brak zgody na zmianę nazwiska dziecka prowadzi do powstania sytuacji konfliktowej pomiędzy rodzicami, wówczas na ich wniosek decyzję w tym zakresie podejmuje sąd opiekuńczy. W tej sytuacji każde z rodziców może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.

Zmiana nazwiska dziecka a alimenty

    Zmiana nazwiska dziecka nie wpływa w żaden sposób na obowiązek alimentacyjny, nie wpływa również na zmianę relacji między dzieckiem a drugim z biologicznych rodziców. Wobec czego zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie rodziców nie zwalnia drugiego rodzica z nałożonych na niego w wyroku sądu zobowiązań alimentacyjnych.

      Ważny jest również fakt, iż drugie z rodziców w dalszym ciągu ma prawo do osobistej styczności z dzieckiem. Zmiana nazwiska dziecka ma służyć jedynie ułatwieniu jego asymilacji w nowej rodzinie, nie wpływa na fakt ustalenia w szczególności jego ojcostwa. Jednakże istnieje podstawa prawna do zasądzenia alimentów na rzecz dziecka od męża matki, który nie jest jego ojcem. Może ją stanowić art. 144 § 1 KRiO.

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Pozdrawiam Adwokat Marta Fundowicz

 

dziecko, nazwisko, matka, ojciec, rozwód, kodeks rodzinny i opiekuńczy, alimenty, rodzice, zmiana nazwiska dziecka
13 kwietnia 2018
kancelariamf, adwokat reda, adwokat, prawnik reda, pozew

Copyright by Kancelaria MF

Created with WebWaveCMS

Kontakt:

KancelariaMF

Adwokat Marta Fundowicz

ul. Obwodowa 31A/D10a

84-240 Reda

e-mail: kancelariamf.pomorskie@gmail.com

tel. +48 799 176 038